Naam: Minze Havinga.
Functie: Voorzitter
Beroep: Voormalige teamleider aan School Lyndensteyn in Beetsterzwaag.
Motivatie: Onderwijs is en was voor mij; zoeken naar- en uitgaan van mogelijkheden. Leergeld is het facaliteren van deze mogelijkheden.