Naam: Sijmen Wijbenga
Functie: Vice-Voorzitter
Beroep: Voormalig raadslid VVD
Motivatie: Vanuit mijn Liberale uitgangspunten, gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid, help ik graag mensen en speciaal kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Leergeld Zuidwest Friesland past perfect in dit kader en daarom zet ik mij daar met hart en ziel voor in.